ลงทะเบียนเพื่อทำการกู้
สินเชื่อเงินด่วน ! รู้ผลอนุมัติไว อัตราดอกเบี้ยต่ำ
เพื่อให้คุณสามารถใช้เงินสดในยามฉุกเฉิน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในทุกช่วงเวลาของชีวิต
สมัครออนไลน์วันนี้เพื่อเริ่มสร้างแผนการเงินในฝันให้เป็นจริง เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการการเงินที่ครอบคลุม สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล วันนี้ เพื่ออนาคตการเงินที่คล่องตัวขึ้น
ขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่ายและรวดเร็ว
เราจะให้วิธีการกู้เงินที่ถูกต้อง วิธีที่ง่ายที่สุดในการกู้เงิน วิธีถอน เงินที่เร็วที่สุด เพื่อให้คุณได้เงินกู้โดยเร็วที่สุด.
เราจะให้เงินกู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์เฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น เพียงติดต่อเราผ่านไลน์
เราจำเป็นต้อง ยืนยันความต้องการเงินกู้ของคุณและคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับเงินกู้ที่คุณสมัครโดยเร็วที่สุด
โปรดอ่านข้อความด้านล่าง:
1:เพียงเเค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถยื่นกู้ได้เเล้ว
2:สมัครยื่นขอสินเชื่อฟรี โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ
3:ลงทะเบียนง่าย อนุมัติไว รวดเร็วทันใจ
4:สมัครสินเชื่อ 30,000-10,000,000 บาท ผ่อน 3-240 เดือน อัตราดอกเริ่มต้นที่ 1.80% ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเป็นเงินมูลค่า 800 บาทจากจากยอดวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ วงเงินกู้เพิ่มบนหลักประกันเดียวกันที่ผู้ถูกแนะนำได้รับอนุมัติจากบริษัท แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับวงเงินอนุมัติทุกๆ 1,000,000 บาท แต่ไม่รวมวงเงินที่กู้เพิ่มที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกัน ทั้งนี้จำกัดจำนวนเงินค่าแนะนำสูงสุดไม่เกิน 24,000บาท ต่อผู้ถูกแนะนำ 1 คน โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติสินเชื่อบ้านและจดจำนองหลักประกันกับธนาคารภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ
 • ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของผู้แนะนำภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำจดจำนองหลักประกันกับธนาคาร (ในกรณีผู้แนะนำไม่มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร ผู้แนะนำต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารก่อนผู้ถูกแนะนำจะทำการจดจำนองหลักประกัน)
 • แคมเปญนี้ผู้แนะนำจะต้องแนะนำผู้ถูกแนะนำ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวลงในแบบฟอร์มของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 แต่ไม่นับสิทธิผู้ถูกแนะนำที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อบ้านของธนาคารก่อนวันที่ผู้แนะนำได้กรอกข้อมูลของผู้ถูกแนะนำดังกล่าวลงในแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ค่าแนะนำไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าแนะนำให้กับผู้แนะนำที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น โดยผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำก่อนการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม Home Loan Share and Earn
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในกรณีผู้แนะนำเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันกับผู้ถูกแนะนำ ผู้แนะนำไม่มีสิทธิได้รับค่าแนะนำ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการตัดสินให้ค่าแนะนำกับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำผู้ถูกแนะนำก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันได้รับการแนะนำจากหลายท่าน
 • พนักงานของธนาคารและครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
仿站软件